Samenvatting

Zoals elk jaar sinds 2007 onderzoekt de CREG de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit gedurende het afgelopen jaar. Deze studie wil informeren over de belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zoals de interconnecties met het buitenland, de uitwisseling van elektriciteit op de beurzen, de productie, het verbruik en de balancing. Voor een beter begrip van de evolutie van de groothandelsmarkt wordt een historiek gegeven vanaf 2007.
Download het document (pdf, 6.14 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Etude (F)130530-CDC-1247