Studie over het beheer van energiebeurzen: mededinging of regulering ?

Samenvatting

De governance van de day ahead en intraday-markten is een sleutelelement van de invoering van het EU-streefmodel. De afronding van de netwerkcode over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer bracht heel wat discussies op gang over de mogelijke opties voor de governance. Met deze studie, die zich uitsluitend toespitst op de activiteit van de energiebeurzen die gekoppeld zijn aan de day ahead en de intraday-markten waarop marktspelers fysieke posities innemen, wil de CREG haar standpunten over deze belangrijke kwestie toelichten.

Download het document (pdf, 875 kB)

Datum van goedkeuring

30 januari 2014

Referentie

Studie(F)140130-CDC-1289

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact