Studie over de Belgische groothandelsmarkt bij stroomschaarste en stroomtekort

Samenvatting

De CREG heeft geen expliciete bevoegdheid om maatregelen te nemen die rechtstreeks bedoeld zijn om de bevoorradingszekerheid in België te garanderen, maar is onder meer wel bevoegd voor het toezicht en de controle van de netbeheerders van het transmissienet en voor de marktwerking. Hierin kadert deze studie, die de markt wil informeren en aanbevelingen wil doen, opdat deze zoveel mogelijk kan instaan voor de bevoorradingszekerheid. Deze studie stelt dat een belangrijk deel van de risico’s voor de bevoorradingszekerheid kan worden opgevangen door een efficiënt netbeheer en een goed werkende energiemarkt. Zo moet de netbeheerder zoveel mogelijk interconnectiecapaciteit aan de markt bieden en de marktactoren moeten de juiste prijsprikkels krijgen.

Download het document (pdf, 2111 kB)

Datum van goedkeuring

08 september 2014

Referentie

Studie(F)140908-CDC-1352

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact