Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas - monitoringrapport 2013

Samenvatting

In deze jaarlijkse studie beschrijft en analyseert de CREG de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas. Het doel is om alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische aardgasmarkt, onder meer de bevoorrading, de uitwisseling, de consumptie, de marktintegratie en de technische aspecten (LNG, opslag, balancing, etc.). Voor een beter begrip van de marktevolutie wordt de verslagperiode 2007-2013 behandeld. De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn dat de ontkoppeling van de aardolieprijs zich doorzet en dat de mededinging groeit in een stagnerende aardgasmarkt. Ook merkt men op dat de grensoverschrijdende marktintegratie is bereikt en dat de marktinteresse voor LNG en aardgasopslag afneemt.

Download het document (pdf, 2899 kB)

Datum van goedkeuring

25 september 2014

Referentie

Studie(F)140925-CDC-1345

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking aardgas, Prijzen aardgas

Print Contact