Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België

Samenvatting

Deze studie wil de transparantie omtrent de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten verhogen. Zowel de leveringscontracten als het afnamegedrag worden geanalyseerd. Tussen de individuele industriële klanten observeert men voor de gefactureerde energieprijs voor eenzelfde jaar grote prijsverschillen, die we niet kunnen verklaren door enkel het verbruikte volume. Ook kenmerken eigen aan de klant, zoals het individueel consumptieprofiel, moeten we dus betrekken bij de verklaring van de prijsverschillen.

Download het document (pdf, 1779 kB)

Datum van goedkeuring

27 november 2014

Referentie

Studie(F)141127-CDC-1384

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Prijzen elektriciteit

Print Contact