Samenvatting

Deze studie kadert in het strategisch plan 2013-2019 van de CREG en in de actuele context van de regeringsverklaring en de beleidsbeslissingen. Ze vertrekt van een overzicht van de verschillende technologieën die momenteel beschikbaar zijn voor elektriciteitsopslag. Vervolgens identificeert ze de kosten die de uitbaters van een opslagcentrale vandaag dragen of zouden dragen. Ten slotte formuleert de studie een aantal suggesties en aanbevelingen om, indien de bevoegde overheden dit wenselijk achten, het onderhoud en de ontwikkeling van de opslagcapaciteit van elektriciteit te bevorderen.
Download het document (pdf, 1.57 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)150423-CDC-1412