Studie over de maatregelen die moeten worden genomen teneinde over voldoende conventionele productiemiddelen te beschikken om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België te waarborgen

Samenvatting

Deze studie kadert in een missie die de Minister van Energie aan de CREG heeft toevertrouwd in uitvoering van de besluiten van de federale regering.Ter voorbereiding van de studie organiseerde de CREG een openbare raadpleging om de mening van de marktpartijen te kennen. De studie definieert het concept van toereikendheid, behandelt de evaluatie van de capaciteitsbehoefte op korte en middellange termijn en stelt de mogelijke middelen voor om in het huidige marktmodel het gewenste niveau van bevoorradingszekerheid te behalen. Vervolgens wordt de toevoeging van een capaciteitsvergoedingsmechanisme overwogen: hiervoor worden eerst de ervaringen van buurlanden bestudeerd, waarna enkele voorstellen worden gedaan voor een mogelijke implementatie in België

Download het document (pdf, 12035 kB)

Datum van goedkeuring

04 juni 2015

Referentie

Studie(F)150604-CDC-1422

Verwante publicaties

Thema's

Productie, Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact