Samenvatting

In deze studie (in het Engels) analyseert de CREG de hoge prijzen en prijspieken zoals op 22 september en 16 oktober 2015 vastgesteld op de Belgische day-ahead elektriciteitsbeurs Belpex. Conclusie is dat de grensoverschrijdende transmissiecapaciteit op een inefficiënte en discriminerende manier werd gebruikt. Uit wat er op 22 september en 16 oktober 2015 is gebeurd, blijkt duidelijk dat niet-competitieve stromen - vooral loop flows - prioritair toegang hebben tot grensoverschrijdende capaciteit, los van het feit of deze capaciteit schaars is of van de bereidheid tot betalen. Soms zijn meer dan de helft van de vastgestelde fysieke stromen niet-competitief. Dit geldt ook als marktdeelnemers bereid zijn de maximale prijs van 3.000 €/MWh te betalen, met een hoger risico voor de bevoorradingszekerheid tot gevolg. Dit is niet in lijn met de Europese regels. Daarom stelt de CREG een aantal oplossingen voor die minstens moeten geïmplementeerd worden om tot een efficiënt en niet-discriminerend gebruik van de soms zeer schaarse grensoverschrijdende capaciteit te komen. Deze oplossingen zijn noodzakelijk om de Europese interne markt en de Energie-unie te voltooien.
Download het document (pdf, 3.35 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)160324-CDC-1520