Study on the best forecast of remedial actions to mitigate market distortion

Samenvatting

Om de ambitieuze doelstellingen om 70% van de capaciteit van het transmissienetwerk aan de markt aan te bieden, te bereiken, voorziet de Clean Energy Package (CEP) het gebruik van redispatching. Dit omhelst een radicale koerswijziging ten opzichte van de vroegere Verordening (EU) 714/2009. Wanneer redispatching echter wordt gebruikt om structurele congesties te verlichten, leidt ze tot verstoringen van de zonale prijzen en uitgewisselde volumes tussen biedzones in het day-ahead tijdsbestek.

Deze verstoringen belemmeren het bereiken van een aantal bepalingen in de CEP, waaronder de noodzaak dat de prijzen het feitelijke aanbod en de feitelijke vraag weerspiegelen. In deze studie beschrijft de CREG de voorwaarden voor het opzetten van een mechanisme voor de gecoördineerde redispatching dat de geobserveerde verstoringen doet afnemen en bovendien compatibel is met de doelstellingen van de CEP.

Het voorstel van de CREG omhelst 3 stappen en kan als volgt worden samengevat:

1° de beste prognose voor de voorziene redispatching wordt uitgewisseld tussen de netbeheerders in het kader van de capaciteitsberekening;

2° de geïdentificeerde interne structurele congesties worden gecommuniceerd naar de marktactoren, samen met de voorziene verzoeken voor neerwaartse redispatching EN de betrokken marktactoren worden verhinderd om een aanbodaanbieding in de marktkoppeling in te dienen; en

3° een zoneoverschrijdende, curatieve en gecoördineerde redispatching wordt georganiseerd om de residuele congesties op te lossen.

Download het document (pdf, 751 kB)

Datum van goedkeuring

10 oktober 2019

Referentie

Studie(F)1987

Verwante publicaties

Print Contact