Samenvatting

Deze studie beantwoordt aan de vragen die de vorige Minister van Energie in juli 2020 aan de CREG stelde om een gedeelte van de resolutie 1220/007 van de Kamer te implementeren. Haar eerste doelstelling is het formuleren van prognoses, in een ongewijzigd wettelijk kader, van de totale kost te wijten aan het federale beleid op de factuur van huishoudens, kmo’s en ondernemingen. Haar tweede doelstelling is het formuleren van hervormingen waardoor deze totale kost te wijten aan het federale beleid afneemt op deze facturen ten opzichte van het referentiejaar 2021, ondanks de toekomstige kosten van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Deze studie is voor de CREG een eerste denkoefening die kan worden verdergezet en waarvoor er bijkomende analyses worden uitgevoerd.

Download het document (pdf, 1.03 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2142/2