Samenvatting

De CREG publiceert een nieuwe studie over de implementatie van een prijsmechanisme voor schaarste in België.
Deze studie omvat met name de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het voorgestelde design, een analyse van mogelijke alternatieven voor dit design, evenals een analyse van de afwezigheid van discriminatie die door dit mechanisme wordt geïntroduceerd in het geval van een geïsoleerde implementatie. Aan de hand van een workshop over dit onderwerp wordt een gedachtewisseling met de marktpartijen georganiseerd.

The CREG publishes a new study related to the implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium. This study includes the latest developments related to the proposed design, an analysis of the possible alternatives to this design together with an analysis of the absence of discrimination that may be introduced by the mechanism in the case of an isolated implementation. An exchange of views will be organised with the market players at the occasion of a dedicated workshop.

Download het document (pdf, 2.87 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2203

Bijlage(n)