Samenvatting

In het kader van haar bevoegdheid op het vlak van de eindprijs voor elektriciteit en aardgas stelt de CREG in haar studie (F)2407 de resultaten voor van de jaarlijkse update van haar studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer.  Naast de evolutie van de zuivere energieprijs, die de prijzen op de groothandelsmarkten volgt, zijn er ook de jaarlijkse evoluties van de distributie- en transmissie/transportnetvergoedingen en de heffingen.

De bijzondere situatie op de energiemarkten (vanaf de 2de helft van 2021) met snelle en extreme prijs ontwikkelingen als resultaat maakt dat studies en analyses snel ingehaald worden door de realiteit.  Daarom verwijst de CREG in deze studie graag naar de volgende publicaties op haar website:

Deze publicaties geven meer inzicht in de actuele marktomstandigheden in België, de 3 regio’s en de buurlanden.

Voor elektriciteit is de gemiddelde prijs aan de huishoudelijke klant in België tussen 2007 en 2021 gestegen met 83,71 %.  Concreet betekent dit een stijging van gemiddeld € 576,48/periode in Vlaanderen, van € 343,83/periode in Brussel en van € 486,40/periode in Wallonië voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar.  Voor professionele klanten in België is de gemiddelde prijs eveneens gestegen, met 53,96 %.

De evoluties vinden voornamelijk hun oorsprong in de volgende componenten: energie, distributienettarieven, bijdragen hernieuwbare energie en WKK, openbare heffingen en de energiebelasting en btw (dit laatste enkel voor huishoudelijke klanten).  Het belang van deze verschillende componenten in de totale wijziging verschilt weliswaar per regio, alsook per typeklant.

In vergelijking met 2020 zien we voor een huishoudelijke klant in België een gemiddelde stijging van 19,55 %.  Concreet betekent dit gemiddeld een stijging van € 150,48/periode in Vlaanderen, van € 188,61/periode in Brussel en van € 165,68/periode in Wallonië.  Voor professionele klanten in België is de gemiddelde prijs eveneens gestegen, met 37,07 %.

Voor aardgas is de gemiddelde prijs aan de huishoudelijke klant in België tussen 2007 en 2021 gestegen met 58,38 %.  Dit betekent een stijging van gemiddeld € 558,66/periode in Vlaanderen, van € 577,40/periode in Brussel en van 814,58/periode in Wallonië voor een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh/jaar.  Voor professionele klanten in België is de gemiddelde prijs gestegen, met 71,63 %.

De evoluties vinden voornamelijk hun oorsprong in de volgende componenten: energie, distributienettarieven, openbare heffingen en de energiebelasting en btw (dit laatste enkel voor huishoudelijke klanten).  Het belang van deze verschillende componenten in de totale wijziging verschilt weliswaar per regio, alsook per typeklant.

In vergelijking met 2020 zien we voor een huishoudelijke klant in België een gemiddelde stijging van 55,76 %.  Concreet betekent dit een stijging van gemiddeld € 623,20/periode in Vlaanderen, van € 632,58/periode in Brussel en van € 638,60/periode in Wallonië.  Voor professionele klanten in België is de gemiddelde prijs eveneens gestegen, met 118,04 %.

 

Download het document (pdf, 6.66 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2407