Samenvatting

De CREG onderzoekt, in deze studie, de werking van het systeem voor handel in emissierechten van de Europese Unie (EU ETS of “European Union Emissions Trading Scheme”). De context en wettelijke basis worden beschreven, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van de werking van het systeem. Dit wordt enerzijds bekeken vanuit historisch perspectief (in de verschillende afgelopen fasen), anderzijds wordt de actuele functionering van het systeem toegelicht.

In een tweede deel worden de beschikbare gegevens met betrekking tot geverifieerde uitstoot van broeikasgassen, de uitstootplafonds en de uitgereikte emissierechten, de prijzen op secundaire markten en de aanwending van de inkomsten uit de quotaveilingen gepresenteerd. Het derde deel beschrijft de theoretische impact van het EU ETS op de elektriciteitssector, aan de hand van een aantal observaties omtrent de geïnstalleerde productiecapaciteit, de koolstofintensiteit van de productie en de bronnen van geproduceerde energie. In een vierde deel, ten slotte, wordt de uitstoot van methaan – een sterk broeikasgas waarvan de uitstoot niet door het EU ETS wordt gereguleerd – kort toegelicht.

Een Nederlandstalige versie van de studie zal weldra beschikbaar zijn.

Download het document (pdf, 3.27 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2408