Studie over de afbakening van het transmissienet ten aanzien van aansluitingsinstallaties en directe lijnen

Samenvatting

De grenzen van het transmissienet voor elektriciteit bepalen het toepassingsgebied van het systeem van de regulated third party access (RTPA). De RTPA vormt de basis voor de liberalisering van de Belgische elektriciteitsmarkt, daarom is het van belang dat men de grenzen van het transmissienet duidelijk vastlegt. Op vraag van Elia voerde de CREG deze studie uit om de grenzen van het transmissienet voor elektriciteit te onderzoeken. De toegang tot het transmissienet is cruciaal voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De studie bestudeert de begrippen ‘transmissienet’, ‘aansluitingsinstallatie’ en ‘directe lijn’.

Download het document (pdf, 196 kB)

Datum van goedkeuring

05 december 2002

Referentie

Studie(F)021205-CDC-106

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact