Studie over de Belpex Day Ahead Market Segment en Continuous Intraday Market Segment en het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 2008

Samenvatting

Deze studie gaat over het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 2008. De Belpex day ahead-markt gebruikt een deel van deze capaciteit. Men wil beknopt informeren over twee belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt die sterk met elkaar verbonden zijn, namelijk de interconnecties met het buitenland en de uitwisseling van elektriciteit op de Belgische elektriciteitsmarkt Belpex. Ten opzichte van vorige studies over dezelfde materie zijn er geen grote wijzigingen in de structuur en de behandelde onderwerpen van het deel over de day ahead. Men voegde een nieuw deel toe over de intra day-markt.

Download het document (pdf, 2612 kB)

Datum van goedkeuring

23 februari 2009

Referentie

Studie(F)090223-CDC-827

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen, Interconnectie elektriciteit

Print Contact