Studie over de Belpex Day Ahead Market Segment en het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland tijdens de eerste helft van 2008

Samenvatting

Deze studie gaat over het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland van januari tot en met juni 2008. De Belpex day ahead-markt gebruikt een deel van deze capaciteit. Men wil beknopt informeren over twee belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, namelijk de interconnecties met het buitenland en de uitwisseling van elektriciteit op de Belgische elektriciteitsmarkt Belpex. Ten opzichte van de studie over 2007 zijn er geen grote wijzigingen in de structuur en de behandelde onderwerpen.

Download het document (pdf, 2451 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2008

Referentie

Studie(F)080717-CDC-782

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen, Interconnectie elektriciteit

Print Contact