Studie over de bijdragen voor de tussenkomsten van de bemiddelings- en arbitragedienst van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas bedoeld in artikel 25, §3, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

In de lente van 2001 zal niet alleen de netbeheerder aangewezen zijn, maar zullen ook de koninklijke besluiten over de algemene tariefstructuur en het technisch reglement in werking getreden zijn. Vanaf dan zullen ook de in aanmerking komende afnemers toegang krijgen tot het transmissienet. De rechtscolleges die instaan voor de controle op deze toegang zullen dan ook geïnstalleerd zijn in de lente van 2001. De CREG richt dus een bemiddelings- en arbitragedienst in en voert een studie uit om een toelichting te geven bij het voorstel van koninklijk besluit om de bijdragen voor de tussenkomsten van deze dienst vast te stellen.

Download het document (pdf, 190 kB)

Datum van goedkeuring

19 april 2001

Referentie

StudieF010419-CDC-28

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact