Studie over de eerste raming van de kostprijs van de maatregelen bedoeld in artikel 7 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

Deze studie gaat over de totale kost van de steunmaatregelen die toegekend werden aan de producenten van windmolenparken in de zeegebieden waarin België, overeenkomstig het internationaal zeerecht, rechtsmacht kan uitoefenen. In deze studie heeft de CREG een voorzichtige raming opgenomen van deze kost per MWh en dit voor één volledig operationeel windmolenpark met een geïnstalleerd vermogen van 300 MW. Het gaat hier om een voorzichtige raming, omdat de twee belangrijkste componenten sterk afhankelijk zijn van de hypotheses aan de basis hiervan. Enerzijds ging men voor de kosten van de aankoopverplichting van de groenestroomcertificaten aan een gewaarborgde minimumprijs uit van de huidige werkelijkheid, namelijk het ontbreken van geïnteresseerde kopers. Anderzijds had de CREG voor de ramingen van de ‘productieafwijking’ te weinig betrouwbare definitieve cijfers.

Download het document (pdf, 664 kB)

Datum van goedkeuring

28 januari 2010

Referentie

Studie(F)100128-CDC-944

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact