Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijs voor de eindafnemers van 1999 tot 2002

Samenvatting

De Staatssecretaris voor Energie verzocht de CREG een studie te maken over de evolutie van de elektriciteits- en gasprijs van de eindverbruikers, zowel van de gebonden als de verkiesbare klanten, in de periode juli 1999 – januari 2003. Aangezien nog niet alle elementen in de prijsvorming gekend waren, maakte de CREG een studie over de prijsevolutie voor de periode juli 1999 – december 2002. De studie beschrijft eerst kort de kalender van de vrijmaking en de gebruikte gegevens. Vervolgens bestudeert ze de evolutie van de prijzen voor de niet in aanmerking komende klanten. Hierbij komen drie elementen aan bod, namelijk de tariefmaatregelen, de evolutie van de Ne en Nc-parameters en de belastingen en heffingen. Ten slotte geeft ze de cijfers over de prijzen voor de in aanmerking komende klanten.

Download het document (pdf, 702 kB)

Datum van goedkeuring

24 april 2003

Referentie

Studie(F)030424-CDC-177

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Prijsevolutie

Print Contact