Studie over de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

Deze studie gaat over de federale bijdrage voor de compensatie van de inkomsten van de gemeensten, die volgt uit de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Eerst geeft men het volledige overzicht en de stand van zaken voor de recuperatie van de door de distributienetbeheerders geprefinancierde bedragen. Vervolgens gaat men in op de beslissingen die de CREG genomen heeft in haar regulerende taak en/of de maatregelen die men in het vooruitzicht stelt over die doorrekening van de recuperatie in de facturen van de eindgebruiker. Ten slotte geeft de studie een eventuele aanbeveling voor de federale overheid om de recuperatie door de distributienetbeheerders van de geprefinancierde bedragen binnen het bestaande wettelijke kader.

Download het document (pdf, 183 kB)

Datum van goedkeuring

15 mei 2008

Referentie

Studie(F)080515-CDC-768

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Toeslagen en heffingen

Print Contact