Studie over de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs

Samenvatting

Trading van CO2-emissierechten is één van de instrumenten van het Europees programma voor klimaatverandering. Het past in de naleving van de verbintenissen van het Kyotoprotocol van mei 2002. Het doel is de kosten van broeikasgasemissies door te rekenen aan de eindverbruiker, onder het principe ‘vervuiler betaalt’. België verbond zich ertoe zijn CO2-emissies van 1990 met 7,5% te verminderen in de periode 2008-2012. Deze studie onderzoekt de impact van het Europese systeem van broeikasgasemissierechten op de elektriciteitsprijs in België.

Download het document (pdf, 497 kB)

Datum van goedkeuring

09 maart 2006

Referentie

Studie(F)060309-CDC-537

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijsevolutie

Print Contact