Studie over de manier waarop de tweede veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit verlopen is

Samenvatting

In juli 2003 heeft de Raad voor de Mededinging beslissingen genomen waarin men vaststelt dat de aangemelde concentraties de dominante positie van de marktpartijen voor de levering van elektriciteit aan de in aanmerking komende afnemers versterkten. De Raad heeft echter besloten zich hier niet tegen te verzetten en verklaarde dat de aangemelde concentraties toelaatbaar zijn als de partijen een aantal voorwaarden naleven, waaronder het veilen van virtuele productiecapaciteit (VPP) van 1.200 MW. Deze studie gaat over de manier waarop de tweede veilig van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit, gehouden op 25 februari 2004, verlopen is. De CREG had aanvaard om de taken van een Trustee te superviseren en de Raad voor de Mededinging van de resultaten van haar supervisie op de hoogte te houden.

Download het document (pdf, 229 kB)

Datum van goedkeuring

13 mei 2004

Referentie

Studie(F)040513-CDC-306

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktplatformen

Print Contact