Studie over de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de periode 2011-2020

Samenvatting

Deze studie vestigt de aandacht op de problemen in verband met het tekort aan productiecapaciteit van elektriciteit in België. Deze problemen dreigen de goede werking van de Belgische markt tussen 2011 en 2020 te verstoren. Men evalueert de hieruit voortvloeiende gevolgen en risico’s voor het Belgische elektriciteitssysteem en stelt maatregelen op korte en middellange termijn voor om de afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit in België voor deze jaren te verzekeren.

Download het document (pdf, 580 kB)

Datum van goedkeuring

16 juni 2011

Referentie

Studie(F)110616-CDC-1074

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Productie

Print Contact