Studie over de openbare dienstverplichtingen in de gassector

Samenvatting

De Koning kan, na advies van de CREG, openbare dienstverplichtingen opleggen aan de houders van vervoers- en leveringsvergunningen. Aangezien er nog geen eenduidige definitie was, voert de CREG deze studie uit over de draagwijdte en de invulling van dit begrip. Na een aantal algemene opmerkingen, licht men de Europese en de Belgische context toe. Verder analyseert men het begrip ‘openbare dienstverplichtingen’, bespreekt men de financiering ervan en heeft men het over de publicatie- en meldingsplicht.

Download het document (pdf, 253 kB)

Datum van goedkeuring

28 juni 2001

Referentie

Studie(F)010628-CREG-034

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Distributie, Levering aardgas

Print Contact