Studie over de samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en de Dienst voor de Mededinging

Samenvatting

De CREG werkt samen met de Dienst voor de Mededinging bij het onderzoeken van zaken voor de bescherming van de economische mededinging. De CREG voert deze studie over de samenwerking met de Dienst voor de Mededinging uit, om wille van de concentraties en de meldingen van vermeend misbruik van machtspositie van een aantal spelers op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Eerst maakt de studie een aantal beschouwingen over de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt, over de verhouding tussen de sector-specifieke regelgeving en het algemene mededingingsrecht en over de specifieke rol van de CREG enerzijds en de Dienst voor de Mededinging anderzijds. Vervolgens stelt men in de studie werkingsregels op tussen de CREG en de Dienst voor de Mededinging.

Download het document (pdf, 187 kB)

Datum van goedkeuring

11 juli 2002

Referentie

Studie(F)020711-CREG-91

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact