Studie over de sterke reductie van interconnectiecapaciteit op 4 en 5 februari 2011

Samenvatting

Op 4 en 5 februari beslisten de transmissienetbeheerders van de CWE-regio om de interconnectiecapaciteit drastisch te reduceren op alle grenzen binnen de CWE. De interconnecties met het buitenland kenden toen een reductie van gemiddeld 96%. Op sommige interconnecties werd de capaciteit tot 0 MW herleid. De reductie was waarschijnlijk te wijten aan een hoge voorspelde windproductie in Duitsland en er waren geen problemen met de netveiligheid op de interconnecties met België. Door deze drastische capaciteitsreductie kende de Belgische elektriciteitsbeurs hogere prijzen dan normaal. Gemiddeld lagen de prijzen voor 5 februari ongeveer 10 €/MWh hoger dan in Nederland en Frankrijk.

Download het document (pdf, 693 kB)

Datum van goedkeuring

03 maart 2011

Referentie

Studie(F)110303-CDC-1045

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit

Print Contact