Studie over de toepassing van de gedragscode op de doorvoer van aardgas

Samenvatting

Al sinds de 17de eeuw is de vrije doorvoer van goederen en personen een algemeen grondbeginsel van het internationaal recht. De meeste verdragen over doorvoer leggen een Most Favoured Nation Treatment op. Dit houdt in dat men doorvoerverkeer niet nadeliger mag behandelen al naargelang het land naar of van hetwelk men doorvoert. Het komt dus neer op een verbod van discriminatie en dit beginsel vormt de rode draad in de gedragscode. In deze studie gaat men eerst in op het internationaal juridisch kader over doorvoer. Vervolgens bespreekt men het toepassingsgebied van de doorvoerrichtlijn en de gasrichtlijn. Ten slotte maakt de studie een analyse van de markt voor binnenlands vervoer en doorvoer van aardgas.

Download het document (pdf, 2234 kB)

Datum van goedkeuring

20 februari 2003

Referentie

Studie(F)030220-CREG-112

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact