Studie over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG

Samenvatting

Ieder jaar wordt de markt opener voor mededinging, maar er blijven problemen bestaan. De Europese Commissie benadrukt in haar jaarrapport over de totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit dat men inspanningen leverde om de mededinging op de groothandelsmarkt en in de context van regionale initiatieven te verbeteren. Toch stelt de Commissie een gemengde balans op over de vooruitgang van de interne energiemarkt. Deze studie geeft een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die men moet aanbrengen in de gaswet om de werking en opvolging van de aardgasmarkt te verbeteren. Hierbij houdt men rekening met de nieuwe Europese teksten over het ‘derde energiepakket’.

Download het document (pdf, 586 kB)

Datum van goedkeuring

05 november 2010

Referentie

Studie(F)101105-CDC-984

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact