Studie over het ontwikkelingsplan van de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR

Samenvatting

Elia diende een ontwikkelingsplan in om de openstelling van de elektriciteitsmarkt te vergemakkelijken door de importcapaciteit van België te vergroten. Ook stelde Elia voor om de afhankelijkheid van het transmissienet van het Belgische productiepark te verminderen door nieuwe investeringen in het net te plannen wanneer dit mogelijk en economisch verantwoord is en om de middelen van de netbeheerder te vermeerderen. Het doel van de voorgestelde nieuwe investeringen is de telkens terugkerende verplichtingen van productie-eenheden weg te werken. Dit plan houdt ook rekening met de politieke doelstellingen voor hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en de aanleg van windturbineparken in de Noordzee. Deze studie geeft de algemene appreciatie van de CREG weer over het ontwikkelingsplan van Elia

Download het document (pdf, 347 kB)

Datum van goedkeuring

29 januari 2004

Referentie

Studie(F)040129-CDC-251

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact