Studie over het overzicht van de contracten tegen vaste prijzen op de residentiële markt voor elektriciteit en gas

Samenvatting

Deze studie onderzoekt de impact van de belangrijke prijsschommelingen van de voorbije jaren op het aanbod van vaste tarieven bij de leveranciers op de Belgische markt. Na een kort overzicht van haar draagwijdte en sleutelbegrippen, zal deze studie ingaan op de vaste tarieven van de leveranciers op de elektriciteitsmarkt en de aardgasmarkt. Voor beide markten zal een overzicht van het aanbod van vaste tarieven worden opgesteld. Vervolgens analyseert de studie de evolutie van het aantal tijdens de beschouwde periode actieve en ondertekende contracten tegen vaste prijzen. Ten slotte maakt men een meer uitgebreide analyse per leverancier, als dit nodig blijkt.

Download het document (pdf, 421 kB)

Datum van goedkeuring

29 januari 2010

Referentie

Studie(F)100129-CDC-943

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Prijzen aardgas

Print Contact