Studie over het voorlopige rapport van de Commissie Energie 2030, met als titel ‘Belgium’s Energy Challenges Towards 2030’

Samenvatting

In 2005 werd een Commissie opgericht voor de analyse van het Belgische energiebeleid tegen 2030. Deze ‘Commissie Energie 2030’ moest een rapport opstellen waarin ze de strategische keuzes van het Belgische energiebeleid op lange en middellange termijn voorstelt op basis van scenario’s, die door haar in samenspraak met de studiediensten van het Federaal Planbureau gedefinieerd zijn. Deze studie evalueert het voorlopige rapport van de Commissie Energie 2030.

Download het document (pdf, 288 kB)

Datum van goedkeuring

01 maart 2007

Referentie

Studie(F)070301-CDC-661

Verwante publicaties

Thema's

Productie, Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact