Studie over het voorontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten van samenwerking bepaalt tussen de CREG en het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas

Samenvatting

Men wil voorkomen dat de liberalisering van de elektriciteitsmarkt zou gebeuren ten nadele van het deel van de markt dat captief blijftf. Daarom duidt men de regulerende overheid aan als de overheid die moet zorgen voor het vermijden van kruissubsidies. Het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas werd in stand gehouden voor het elektriciteitsverbruik door de niet in aanmerking komende afnemers. De elektriciteitswet behoudt de opdrachten van het Controlecomité voor het captieve deel van de markt. De CREG wordt opgedragen samen te werken met dit Controlecomité.

Download het document (pdf, 239 kB)

Datum van goedkeuring

10 januari 2002

Referentie

Studie(F)020110-CREG-55

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact