Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas

Samenvatting

De Europese Commissie stelde voor om richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG over de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas te wijzigen. Het voorstel om deze regels te wijzigen bevat kwantitatieve en kwalitatieve elementen. De kwantitatieve elementen gaan over de kalender voor de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt en bevinden zich langs de vraagzijde. De kwalitatieve elementen, langs de aanbodzijde, gaan over de unbundling tussen transport en de andere activiteiten van een geïntegreerde elektriciteits- en gasonderneming, de toegang tot het transport- en distributienetwerk, de regulering, de handel met de landen buiten de Europese Unie en de openbare dienstverplichtingen. Aangezien dit initiatief van de Europese Commissie van belang is voor de organisatie van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt, onderzoekt de CREG dit voorstel.

Download het document (pdf, 159 kB)

Datum van goedkeuring

01 juni 2001

Referentie

StudieF010601-CDC-033

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact