Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een verordening betreffende de toegangsvoorwaarden tot het netwerk voor grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit

Samenvatting

Op het Forum van Firenze van 7 en 8 mei 2001 heeft de CREG officieel kennisgenomen van de intentie van de Europese Commissie om de toegang tot het transmissienet voor grensoverschrijdende transacties in elektriciteit via een verordening te regelen. Aangezien het Belgische transmissienet in het centrum van het Europese continentale transmissienet ligt, is er dus wegens grensoverschrijdende transacties veel transit over het Belgische transmissienet. Het uiteindelijke doel van dit voorstel van de Europese Commissie is om een werkelijk geïnterneerde interne elektriciteitsmarkt te creëren. Deze doelstelling is immers nog niet bereikt, omdat slechts 8% van de totale elektriciteitsproductie fysisch uitgewisseld wordt tussen de Europese Lidstaten.

Download het document (pdf, 139 kB)

Datum van goedkeuring

01 juni 2001

Referentie

Studie(F)010601-CDC-32

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact