Studie over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Samenvatting

In 2001 nam de Ministerraad enkele beslissingen, zoals het afschaffen van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas op 1 juli 2003 en de overdracht van zijn bevoegdheden naar de CREG en dat de CREG een studie moest maken over de kosten van de distributiesector voor elektriciteit en een onderzoek moest voeren in verband met de tariefhandicap, die het Beheerscomité van de elektriciteitsondernemingen meedeelde. Verder besliste de Ministerraad om binnen de CREG een ombudsfunctie voor de elektriciteits- en gassector te ontwikkelen naar het voorbeeld van de beste praktijken in andere sectoren en om de controle op het budget van de CREG te verscherpen. De Staatssecretaris voor Energie moest deze beslissingen vertalen in een wetsontwerp waarin hij ook het nieuwe reguleringskader voor de markt van de niet-vrije afnemers moest voorzien. Deze studie onderzoekt de impact van het wetsontwerp en bespreekt het artikelsgewijs.

Download het document (pdf, 184 kB)

Datum van goedkeuring

28 maart 2002

Referentie

Studie(F)020328-CDC-81

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Transmissie elektriciteit

Print Contact