Samenvatting

Naar aanleiding van het gezamenlijke verzoek van de regionale en federale ministers voor Energie stellen de vier Belgische energieregulatoren een lijst met initiatieven voor die zouden kunnen worden genomen om het regelgevend kader gunstiger te maken voor de ontwikkeling van het potentieel aan vraagbeheer zodat het actief kan deelnemen aan de elektriciteitsmarkt en het beheer van het evenwicht van het Belgische elektrische systeem.
Download het document (pdf, 968.36 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag R.03/02/2014