Verslag van de raadpleging en van het overleg over het ontwerp van besluit (Z)130228-CDC-1109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie

Print Contact