Rapport over het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de gaswet

Samenvatting

De vastgestelde dynamiek en prijsevoluties in de Belgische energiemarkt zijn net als het vangnetmechanisme zeer recent. Op basis van de gevoerde analyse lijkt er een positief causaal verband tussen beide. De CREG is er daarom van overtuigd dat de vastgestelde evoluties en dynamiek naar de toekomst toe verder dienen te worden opgevolgd en gestimuleerd, onder andere door verlenging van het vangnetmechanisme met een nieuwe periode van drie jaar.

Download het document (pdf, 1994 kB)

Datum van goedkeuring

26 juni 2014

Referentie

Verslag(RA)140626-CDC-1341

Verwante publicaties

Thema's

Vangnet

Print Contact