Samenvatting

Dit rapport focust zowel op geldende transparantie- en mededingingsvoorwaarden als op de consumentenbescherming binnen de Belgische energiemarkt. Sinds de introductie op 1 januari 2013 levert het vangnetmechanisme een duidelijke bijdrage aan het vergroten van de transparantie op de energiemarkt. Leveranciers worden bijvoorbeeld verplicht om prijsformules en indexeringsparameters te hanteren die een rechtstreekse link hebben met de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas. Mocht het vangnetmechanisme voortijdig worden stopgezet, dan dreigt een reëel gevaar dat de transparantie weer vermindert, bijvoorbeeld door een mogelijke terugkeer naar leveranciersspecifieke parameters.
Download het document (pdf, 2.4 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)150924-CDC-1458

Thema's