Samenvatting

De toenemende complexiteit van de energiemarkt blijft een aandachtspunt voor de CREG. We blijven als regulator alert voor deze problematiek en zullen verder blijven inzetten op het duidelijk en begrijpelijk informeren van de consument. We streven naar een maximum aan consumenten met de grootst mogelijke betrokkenheid die op de vrije energiemarkt bewuste keuzes kunnen en willen maken.

Voor een betere opvolging van de consumentenbelangen en daarmee gelinkt het ter beschikking stellen van relevante en duidelijke informatie aan consumenten, identificeerde de CREG eind vorig jaar de nood aan een meer diepgaande analyse van een aantal aspecten van het consumentengedrag op de Belgische retailmarkt voor energie.

De CREG deed daarom een beroep op een marktonderzoeksbureau om een bevraging te organiseren bij een representatieve steekproef van huishoudelijke consumenten.

Dit rapport geeft de voornaamste conclusies weer van de door MAS Research uitgevoerde bevraging, met daaraan gekoppeld de reeds genomen en vooropgestelde actiepunten door de CREG met betrekking tot:

  • de gemiddelde verbruiken van consumenten;
  • de aanrekening van vaste vergoedingen;
  • het onderscheid tussen vaste en variabele prijzen;
  • de identificatie van: de tariefkaart, de naam van het product en de looptijd van het contract.
Download het document (pdf, 276.53 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2224