Monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

Samenvatting

De CREG heeft zijn eerste monitoringverslag opgesteld over de uitbreiding van de toepassing van de sociale tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming (RVT).

Hieruit blijkt dat het totaal aantal beschermde klanten ten gevolge van deze uitbreiding zou moeten verdubbelen, zoals initieel voorzien. De bijkomende kost die met deze uitbreiding gepaard gaat, komt dicht in de buurt van het bedrag voorzien door de federale regering.

Download het document (pdf, 262 kB)

Datum van goedkeuring

07 mei 2021

Referentie

Verslag(RA)2238

Verwante publicaties

Thema's

Sociaal tarief

Print Contact