Samenvatting

Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren wordt bevestigd in november 2021. De CREG stelt nieuwe prijsstijgingen vast bij maand-geïndexeerde variabele elektriciteits- en aardgasproducten en bij zo goed als alle vaste producten. Deze evoluties liggen in lijn met de stijgende trend die we eveneens vaststellen op de groothandelsmarkten en dit al vanaf het tweede kwartaal 2021. Zowel voor producten met een vaste prijs als voor variabele producten is er een link met de evoluties op de groothandelsmarkten. Specifiek voor producten met variabele prijzen stellen we vast dat alle producten gebruik maken van indexeringsparameters gebaseerd op noteringen op de groothandelsbeurzen voor elektriciteit of aardgas. Ook wat de andere elementen van de indexeringsformules betreft (coëfficiënten, mark up) stellen we deze maand geen abnormale wijzigingen vast.

Download het document (pdf, 606.95 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305