Samenvatting

Het zeer hoge prijsniveau van elektriciteit en aardgas in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren blijft gehandhaafd in de maand december. Zo goed als alle maand-geïndexeerde elektriciteitsparameters stijgen verder door. Wat de maand-geïndexeerde aardgasparameters betreft, noteren we een lichte algemene daling maar blijft het algemene prijsniveau hoog. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Wat vaste elektriciteitsproducten betreft, zien we zowel opwaartse als neerwaartse prijsevoluties, een aantal producten blijft op hetzelfde niveau als dat van november 2021. Bij de vaste aardgasproducten zien we na de zeer sterke stijging van vorige maand een lichte daling van de prijzen van gemiddeld net geen 15%. Voor beide vectoren blijft het algemene prijsniveau hoog tot zeer hoog. De CREG waarschuwt voor een vorm van intransparantie op de energiemarkt die het gevolg is van ‘gaming’: afhankelijk van de waarde van de indexeringsparameter en/of de beschikbaarheid van de laatst gekende waarde ervan, wordt de schijnbaar meest voordelige parameter gekozen voor die maand met volgens de CREG maar een doel, namelijk goed scoren in de resultaten van de bestaande prijsvergelijkers, zonder dat dit enige garantie geeft op een effectief voordelig contract.

Download het document (pdf, 4 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305/2