Samenvatting

Het prijsniveau in mei 2022 ligt voor variabele producten op maandbasis en de zeer zeldzame vaste producten lager dan in de vorige maand april 2022. Het prijsniveau van de parameters situeert zich tussen € 220/MWh en € 285/MWh voor elektriciteit en tussen € 100/MWh en € 130/MWh voor aardgas. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de vaste als de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Bij de individuele producten zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties ten opzichte van de evoluties op de groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters. Mei 2022 is de eerste maand waar de tariefkaarten een merkbaar en ogenschijnlijk structureel verschil vertonen in de prijszetting voor maandelijks geïndexeerde aardgasproducten gebaseerd op TTF-noteringen enerzijds en ZTP-noteringen anderzijds. Op het moment van de redactie van deze nota bedraagt de spread zo’n € 20/MWh, wat voor een gemiddeld huishouden toch al snel een verschil van € 300 à € 400 per jaar zou betekenen in het voordeel van ZTP-genoteerde producten. Het is noodzakelijk dat de situatie zich bevestigt in de komende herfst- en winterperiode opdat de consument er optimaal van zou kunnen profiteren. Naast de indexeringsparameter spelen ook de andere elementen van de indexeringsformule (mark up, marge op de indexeringsparameter en het abonnement) een belangrijke rol. De komende maanden zal blijken of de spread zich bevestigt of verder uitdiept en vertaalt in lagere ZTP-gerelateerde commodity prijzen voor de consument, zodat het einde van de zomer een goed moment lijkt om een eventuele switch te overwegen. De CREG stelt voor dat de leveranciers op elke contract gerelateerde communicatie met de klant een QR-code toevoegen die de consument onmiddellijk toegang geeft tot de tariefkaart die op dat moment van toepassing is op zijn contract. Op die manier kan een belangrijke hindernis worden weggewerkt voor een consument die actief aan de energiemarkt wil deelnemen en zal hij een beter onderbouwde keuze kunnen maken.

Download het document (pdf, 5.65 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305/7