Samenvatting

De CREG publiceert voor de derde maal haar jaarlijks verslag over het vangnetmechanisme. In dit verslag ligt de focus op het identificeren van eventuele marktverstorende effecten binnen de energiemarkt die het gevolg kunnen zijn van het vangnetmechanisme. De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de marktconcentratie-indexen tonen aan dat een toenemende reële concurrentie op de Belgische energiemarkten vandaag een feit is, en dit zonder hinder te ondervinden van het vangnetmechanisme.

De Belgische energieprijzen kenden over de periode december 2012 tot en met juni 2016 een dalende trend. Over deze periode daalde de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs - voor huishoudelijke afnemers - met 45,8% en de gasprijs met 46,3%. In juni 2016 lag de Belgische elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers 16,47% lager dan het gemiddelde van de buurlanden, voor KMO’s is dit 13,74% lager. De Belgische gasprijs voor huishoudelijke afnemers lag 10,11% lager dan het gemiddelde van de buurlanden, voor KMO’s was dit 7,01%.

De evolutie van de Belgische energieprijzen naar het gemiddelde van de buurlanden vertoonde over de periode december 2012 tot juni 2016 geen stabiele tendens. Deze evolutie hangt nauw samen met de evolutie op de groothandelsmarkten.

Voor de CREG geven deze vaststellingen in ieder geval aan dat verdere opvolging en monitoring van de prijzen naar de toekomst toe een noodzaak blijft.

Download het document (pdf, 2.68 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (Z)161013-CDC-1566

Thema's