Samenvatting

Op 17 juni 2020 ontving de CREG het consultatieverslag van Elia over de scenario’s, sensitiviteiten en gegevens voor de voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2025-2026. Op basis van artikel 4, §7, van het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, heeft de CREG een ontwerpvoorstel van referentiescenario gemaakt.

Download het document (pdf, 502.09 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)2105