Samenvatting

Op basis van het Netbeheerdersverslag van Elia heeft de CREG enerzijds een ontwerpvoorstel gemaakt voor de vraagcurve voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026 en anderzijds een advies uitgebracht over het voorstel van Elia van veilingparameters voor deze veiling.

Download het document (pdf, 600.74 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)2192/1