Samenvatting

In het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG twee voorstellen gemaakt ter voorbereiding van de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028.

Het voorstel (C)2428 van 1 september 2022 werd gemaakt op basis van artikel 4, §1, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dit voorstel betreft de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de de gewogen gemiddelde kost van kapitaal.

Het voorstel  (C)2429 van 19 juli 2022 werd gemaakt op basis van artikel 3, §6, van hetzelfde koninklijk besluit van 28 april 2021.  Dit voorstel betreft de te weerhouden set van gegevens en hypotheses, die samen het voorstel van referentiescenario vormen.

Download het document (pdf, 342.73 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)2429

Bijlage(n)