Voorstel betreffende de toekenning aan Energie I&V België bvba van een vergunning voor de levering van elektriciteit

Samenvatting

De CREG brengt een gunstig voorstel uit over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor elektriciteit aan Energie I&V België bvba.

De CREG is evenwel van mening dat Energie I&V België pas recent haar financiële capaciteit heeft verbeterd. Om dit duurzaam te bestendigen raadt de CREG aan dat Energie I&V België haar kapitaal door de inbreng van de overgedragen winsten stelselmatig verhoogt.

Datum van goedkeuring

30 maart 2017

Referentie

Voorstel(E)1624

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit

Print Contact