Voorstel van aangepaste maximumprijzen voor de levering van aardgas aan eindafnemers, thans bepaald in de ministeriële besluiten van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas

Print Contact